Programarea examenelor din sesiunea de vară 2018

Programare examene an II, sem II 6 iunie - 18 iunie 2018 download

Programare restante an II, sem I + II 19 iunie - 23 iunie 2018 download

Masteranzii anului terminal, anul al II-lea,  vor putea sustine în perioada 04 iunie -18 iunie 2018, examene - credite și diferențe, din anul I, anul universitar 2016-2017, cu achitarea taxei de reexaminare, in baza unei cereri depuse la secretariatul facultatii. Programare download

Programare sesiune de restante pentru anul al II - lea (sem 1+2) download

Masteranzii anului terminal, anul al II-lea,  vor putea sustine în perioada 25 iunie -29iunie 2018, examene - credite și diferențe, din anul I şi II, cu achitarea taxei de reexaminare, in baza unei cereri depuse la secretariatul facultatii. Programare download

 

Orar anul universitar 2017-2018, semestrul II

Anul al II-lea

Programarea examenelor din sesiunea de iarna 2018

Programarea examenelor pentru anul al II-lea

Programarea creditelor pentru anul al II-lea

ORAR an universitar 2017-2018, semestrul I

ANUL II

EXAMEN DE DISERTATIE

   - SESIUNEA IULIE  2018 –

Programarea examenului de disertaţie download

Anunt inscriere examen de disertatie sesiunea iulie 2018 download

Metodologie privind organizarea şi desfăşurarea examenului de disertatie pentru anul 2017-2018 download

Ghid de intocmire a lucrării de disertaţie download

Teme orientative pentru examenul de disertatie download

 Teme aprobate pentru examenul de disertatie download

- SESIUNEA FEBRUARIE 2018 –

Repartizarea pe săli a candidaţilor - disertatie sesiunea februarie 2018 - MFPPP download

Rezultate disertatie - sesiunea februarie 2018 - BPF download

Rezultate disertaţie - sesiunea februarie 2018 - MFPP download

Rezultate disertaţie - sesiunea februarie 2018 - BPF download

Repartizarea pe săli a candidaţilor - disertatie sesiunea februarie 2018 - Banci si Piete Financiare download

ANUNT ÎNSCRIERE download

Program disertatie - februarie 2018 download

Comisie de examen de disertaţie - Programul de studii universitare de masterat Managementul şi finanţarea proiectelor publice si private

Presedinte : Conf univ. dr. Luise Mladen

Membri: Conf. univ. dr. Mariana Cristina Cioponea

             Conf. univ. dr. Negru Titel

 Secretar: Lect. univ. dr. Liana Gădău

Membri supleanţi: Lect. univ. dr. Petre Deaconu

                          Lect. univ. dr. Cristian Uţă

Comisie de examen de disertaţie - Programul de studii universitare de masterat Bănci şi pieţe financiare

Presedinte : Prof. univ. dr. Eduard Ionel Ionescu

Membri: Conf. univ. dr. Mariana Cristina Cioponea

             Conf. univ. dr. Luise Mladen

 Secretar: Lect. univ. dr. Liana Gădău

Membri supleanţi: Conf. univ. dr. Diana Virginia Crăciunaş

                          Conf. univ.dr. Dragoş Ungureanu

Comisie de examen de disertaţie - Programul de studii universitare de masterat  Marketingul şi managementul activităţilor financiar bancare

Presedinte : Conf. univ. dr. Claudia Baicu

Membri: Conf. univ. dr. Mariana Cristina Cioponea

             Conf. univ. dr. Luise Mladen

 Secretar: Lect. univ. dr.  Liana Gădău

Membri supleanţi: Conf. univ. dr. Titel Negru

                        Lect. univ.dr. Petre Deaconu

 

- SESIUNEA SEPTEMBRIE 2017 – 

 

REZULTATE EXAMEN DISERTATIE download

 

REPARTIZAREA PE SALI A CANDIDATILOR download

PROGRAMAREA EXAMENULUI DE DISERTATIE download

ANUNT INSCRIERE download  (Perioada de inscriere este 28 august - 06 septembrie 2017)

 

 

- SESIUNEA IULIE 2017 –

 

Rezultate examen de disertatie download

Programarea pe săli a absolvenților programului de studii universitare de masterat MFPPP pentru susținerea examenului de disertație download

 

 

ANUNȚ ÎNSCRIERE download

Lista temelor de disertație pentru promoţia 2017

 METODOLOGIE DE ORGANIZARE SI DESFASURARE A EXAMENULUI DE DISERTATIE

 

SESIUNEA FEBRUARIE 2017

PROGRAMARE EXAMEN DE DISERTATIE

Cerere tip pentru aprobarea temei lucrarii de disertatie

Următoarele documente vor rămâne identice ca în sesiunea de vara 2016:

  • Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea examenului de disertaţie;

  • Ghidul de întocmire a lucrării de disertaţie;

  • Lista orientativă a temelor pentru lucrarea de disertaţie;

  • Lista cadrelor didactice îndrumătoare.

INSCRIERE EXAMEN DISERTATIE download 

 

 

Repartizarea studenţilor pe grupe pentru anul universitar 2016 - 2017

Anul I IF - 2016-2017 download

Anul al II-lea IF - 2016-2017 download

 

Bibliotecă virtuală

Ghidul programului de master - Managementul şi finanţarea proiectelor publice si private 2015-2017 download

Ghidul programului de master - Managementul şi finanţarea proiectelor publice si private 2017-2019 download

 

Orar