SESIUNE IULIE 2020, SEPTEMBRIE 2020, FEBRUARIE 2021

 

SESIUNEA IULIE 2020

Rezultatele la examenul de licenta vor fi postate anonimizat pe Blackboard

Programare inscriere si sustinere examen de licenta download

DETALII INSCRIERE

Cerinte si reguli pentru sustinerea lucrarii de licenta

22-25 iunie 2020 PROGRAMAREA CONSULTAŢIILOR ONLINE PENTRU PREGĂTIREA STUDENŢILOR ÎN VEDEREA SUSŢINERII EXAMENULUI DE LICENŢĂ download

PROGRAMAREA CONSULTAŢIILOR ONLINE PENTRU PREGĂTIREA STUDENŢILOR ÎN VEDEREA SUSŢINERII EXAMENULUI DE LICENŢĂ DIN SESIUNEA IULIE 2020 download

Va informam ca libraria din Str. Fabricii (Campus Didactica) este deschisa in acesta perioada. Tel. contact 021 4551027

Ghid intocmire lucrare licenta

Fişă de înscriere 

Notă de lichidare

Declaraţie de originalitate

Fişă ALUMNI 

Fişă de consiliere şi orientare în carieră

Tematica examen licenta

METODOLOGIA  privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de licenţă

PRECIZĂRIPRECIZĂRILA METODOLOGIA PROPRIEprivind organizarea şi desfăşurarea examenelor de licenţă în anul universitar 2019-2020

ANUNŢ EXAMEN DE LICENŢĂ SESIUNEA FEBRUARIE 2020

In conformitate cu Regulamentul propriu privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de licenţă şi disertaţie, aprobat de Senatul Universităţii Spiru Haret, examenul de licenţă din sesiunea februarie 2020 constă în două probe obligatorii:

PROBA 1: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate 

Data susţinerii: 10 februarie 2020

PROBA 2: Susţinerea lucrării de licenţă 

Data susţinerii: 12 februarie 2020

Examenul de licenţă se consideră examen promovat dacă absolventul obţine nota minimă 5 (cinci) la fiecare probă şi media minimă 6 (şase) la examenul de licenţă (media notelor la cele două probe).

Programarea pe ore/săli va fi afişată în timp util pe site-ul facultăţii.

                    Conducerea Facultăţii.

 

 REPARTIZAREA PE SĂLI A ABSOLVENŢILOR ÎNSCRIŞI LA EXAMENUL DE LICENŢĂPROBA 2, sesiunea februarie 2020

REPARTIZAREA PE SĂLI A ABSOLVENŢILOR ÎNSCRIŞI LA EXAMENUL DE LICENŢĂ PROBA 1, SESIUNEA FEBRUARIE 2020

Precizari privind desfasurarea Examenului de licenta - sesiunea februarie 2020

Garderoba si sala de asteptare