sesiunile iulie 2019, septembrie 2019 și februarie 2020

Ghid de întocmire a lucrării de disertație download

Anunţ înscriere examen disertaţie - iulie 2019 download

Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de disertatie 2018-2019 download

 FORMULARE INSCRIERE DISERTAŢIE 

SESIUNEA iulie 2018/ septembrie 2018 / februarie 2019

Sesiune februarie 2019 

Rezultate examen de disertatie, Program de master CAEIP download

 Repartizarea pe sali , Marti, 12 FEBRUARIE 2019  - Program Master CAEIP DOWNLOAD

 Anunt inscriere examen de disertatie sesiunea februarie 2019 download

 Programarea examenului de disertatie - februarie 2019 download

 FORMULARE INSCRIERE DISERTAŢIE 

SESIUNE SEPTEMBRIE 2018

Rezultate master CAEIP download

Reyultate master MFCAP download

 Repartizarea pe sali , Marti, 25 septembrie 2018 - Program Master CAEIP DOWNLOAD

 Repartizarea pe sali , Marti, 25 septembrie 2018 - Program Master MFCAP DOWNLOAD

 

 - SESIUNEA IULIE  2018 –

Rezultate examen de disertatie download

Repartizarea pe săli a candidaţilor - disertatie sesiunea iulie 2018 download

Programarea examenului de disertaţie download

Anunt inscriere examen de disertatie sesiunea iulie 2018 download

Metodologie privind organizarea şi desfăşurarea examenului de disertatie pentru anul 2017-2018 download

Ghid de intocmire a lucrării de disertaţie download

Teme orientative pentru examenul de disertatie download

Teme aprobate pentru examenul de disertatie download

SESIUNEA iulie 2017/ septembrie 2017/ februarie 2018

  - SESIUNEA FEBRUARIE 2018 –

Rezultate - disertatie sesiunea februarie 2018 download

Repartizarea pe săli a candidaţilor - disertatie sesiunea februarie 2018 download

ANUNT ÎNSCRIERE download

Program disertaţie februarie 2018 download

Comise de examen de disertaţie:

Presedinte: Prof. univ. dr. Cicilia Ionescu

Membri: Prof. univ. dr. Luminiţa Ionescu

            Conf. univ. dr. Lucian Dorel Ilincuţă  

 Secretar: Conf. univ.dr. Bianca Rusu

Membri supleanţi: Conf. univ. dr. Lăcrămioara Hurloiu

                           Conf. univ. dr.Mihai Andronie